CFR nedir (Cost and Freight), bir ihracat teslim şekli olarak kullanılan bir ticaret terimidir. CFR teslim şekli, satıcıya ihracat işlemleri ve taşıma maliyetleriyle ilgili belirli sorumluluklar yükler ve alıcıya malların belirli bir limanda teslim alınması sorumluluğunu verir.


CFR teslim şekli

Malların Maliyeti (Cost): Satıcı, malların fiyatını, malların taşınması için gereken tüm masrafları ve malların gemiye yüklenmesi maliyetlerini içeren bir maliyet belirler. Bu, malların fiyatının yanı sıra liman ücretleri, sigorta masrafları, navlun ücretleri ve benzeri taşıma maliyetlerini içerir.

Navlun Ücreti (Freight): Satıcı, malların taşınması için gerekli olan navlun ücretlerini karşılar. Bu, malların gemiye yüklenmesi ve belirli bir hedef limana kadar taşınması için gerekli olan nakliye maliyetlerini içerir.

CFR teslim şekli 

Genellikle uluslararası deniz taşımacılığında kullanılır ve satıcının malları belirli bir limana kadar taşıma sorumluluğunu üstlendiği anlamına gelir. Ancak, mallar belirli bir limana ulaştıktan sonra alıcı, malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, özel liman ücretlerini ödeyerek ve malları limandan alarak bu süreci tamamlamakla yükümlüdür.

CFR Teslim Şekli Nedir?

CFR teslim şekli, uluslararası ticarette kullanılan Incoterms (International Commercial Terms) kapsamında belirtilen standart bir teslim şeklidir. Bu nedenle, satıcı ve alıcı arasındaki sorumlulukları ve taşıma masraflarını netleştirmek için kullanılır.

CFR teslim şekli, satıcının malları belirli bir limana kadar taşıma maliyetlerini karşıladığı ve alıcının malları belirli bir limandan alması ve bu noktadan itibaren sorumluluğu devralması gerektiği bir ihracat teslim şeklidir.


Teklif İsteyin
Sunum İsteyin
circles2