İnsan Kaynakları

“Mutlu çalışan, mutlu müşteri.”

Logitrans, 1990’lı yıllarda temellerini attığından beri yönetim ekibinden en alt birime kadar her bir çalışanın haklarını, mutluluğunu, acısını ve hayallerini paylaşmayı ilk kural edinmiştir. Bu bilinç, mutlu müşteri elde etmenin yolunun, mutlu çalışandan geçtiğinin bilincidir.

Çalışmayı tercih edeceği kişileri, ilgili pozisyonlara, doğru zamanda ve doğru koşulları sağlaması şartıyla tüm haklarını koruyarak seçer. Çalışanına, geldiği ilk andan itibaren şirketçe öğrenme, yenilik, gelişim, eğitim gibi her konuda etkin olarak destek sağlamayı hedefleyen Logitrans, çalışanlarının potansiyelini ortaya çıkarabilmek için tüm imkanları değerlendirir.

İş başvurularını kariyer.net üzerinden kabul eden firmamız, hem iş ilanlarında hem de mevcut web sitesinde Çalışan Aday Aydınlatma metnini bulundurmaktadır. Yayınlanan ilanlar, ilgili pozisyona uygun kişi bulunana dek açık kalmakta ve uygun kişi işe alındığında yayından kaldırılmaktadır. İnsan Kaynakları departmanı ve ilgili iş ilanının birim yöneticisi ile yapılan iş görüşmeleri sonrasın tüm adaylara olumlu ya da olumsuz olarak geri dönüş yapılmaktadır.

İşe alınan personeller, pozisyon, uzmanlık, yetkinlik ve iş tanımı kapsamında güncel enflasyon ve ücret piyasası baz alınarak belirlenmektedir. Ücret haricinde ofis çalışanlarımıza, yol ve yemek imkanı da sunabiliyoruz.

Performans Değerlendirme Politikası
Performans yönetimi, bir çalışanı işini en iyi şekilde yapabilmesi için geliştirmeyi amaçlayan bir dizi süreç ve sistemdir. Performans yönetimi tüm becerileri geliştirmeyi amaçlamaz. Bizler bir çalışanın işini daha iyi yapmasına yardımcı olan becerileri geliştirmeye odaklanırız. Bu, kişinin çalışmasının gruba ve örgütsel hedeflere stratejik uyumu ile ilgili olduğu anlamına gelir. İK Departmanımız Performans yönetimini periyodik, sistematik ve objektif bir süreç olarak tanımlamaktadır.

Çalışanların performansına ilişkin veri toplamak, İnsan Kaynakları uygulamalarımızın önemli bir parçasıdır. Çalışanlarımızın ne zaman ve neden en uygun seviyede başarılı olduklarını ve performans gösterdiklerini daha iyi analiz etmek için aşağıdaki konularda incelemeler yaparız.

  • Hangi çalışanların istikrarlı performans seviyelerine sahip olduğunu
  • Performanstaki değişikliklerin çalışanlarınız için hangisinin en doğru olduğunu, tespit ederiz.

İnsan Kaynakları Departmanı çalışanların performansının verileri toplama sıklığınızı arttıran sistemler ile çeyrek dönemler içerisindeki ortalama performanstan ne kadar etkilendiğini görmekteyiz. Bu bize çalışanların performansının istikrarını yakalamak için, değerlendirmede performansın kararlılığından yararlanmamızı sağlar ve geleneksel ölçeklerden daha doğru bir karar vermemizi sağlamaktadır.

Bu yöntem performansın birçok farklı faktörün bir sonucu olduğunda performanstaki değişikliklere dönem içinde izlenebilir kılmak, çalışanlarınızı daha iyi anlamanıza ve gelişebilecekleri bir ortam yaratmanıza yardımcı olmaktadır.

Eğitim Politikası
Bizler, organizasyonel veya departman hedefi veya geliştirilmesi gereken bireysel bir hedefe ulaşılması için başlamaya ilk adımı “Eğitim İhtiyaç Analizini” yaparak gerçekleştiriyoruz.

Verimli bir analiz için öncelikle “Organizasyonel hedeflerin tanımlanması” gerektiğini iyi biliyoruz. En iyi yaklaşım, organizasyonel hedefi bir departmana veya bireysel hedefe indirgemek ve temel yetkinliklere odaklanmaktır. Bunun için çalışanların İşe Alım Öncesi Yetkinlik Değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bir dizi ölçüm araçları ile kişilerin hangi temel yeterlilik seviyesine sahip olduğunu anlamamızı sağlıyor. Şirketimiz Temel Yetkinliklerin neler olduklarını tanımlamış ve bu yetkinliklerdeki kişiler ile iyi performansın ortalama bilgisini elde etmiştir. Kişilerin yalnızca iş ile ilgili davranışlarını (Mesleki Yetkinlik) incelemek için İnsan Kaynakları uzmanı ve ilgili birim yöneticilerimiz ile görüşmeler yapıyoruz. İlgili her departman için Mesleki Davranış Göstergelerini tespit ederek hangi amaca hizmet ettiğini ve sonuçların neler olduğunu sıralıyoruz.

Süreçteki en son adım Eğitim Tasarımı,

Bunu yapmadan önce sorularımıza aşağıdaki sorularımızı departman olarak tamamlıyoruz.

  • Eğitim tasarım ve geliştirme sürecini başlatmak için gerekli tüm bilgiler departmanımızda mevcut mu?
  • Uygulayabileceğimiz, benzer bir etkiye sahip eğitim dışı alternatifler var mı?

Pozisyonun ideal profilini çizdik ve en uygun personeli bulduk. Personellerimizin kazanmasını hedeflediğimiz gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek eğitimler içerde ya da dış kaynaklardan elde edilir.
 
Açık pozisyonlarımız içinhr@logitransport.com adresimize ulaşarak  veya  sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz.

circles2